Zabezpečujeme:

  • Kontrola a zoradenie vstrekovačov 1-pružinových a 2-pružinových.
  • Opravavstrekovačov Common Rail BOSCH s protokolom stupeň 1, 2, 3.CRI/CRIN
  • Kontrola CRI Piezoelektrických vstekovačov, BOSCH , Denso, Continental(Siemens)
  • Kontola vstrekovačov Common Rail Delphi, Denso a Continental (Siemens).
  • Čistenie dieselových trysiek ultrazvukom
  • Čistenie vstrekovačov Common Rail ultazvukom.

Vstrekovacie systémy vznetových motorov dodávajú na trh štyria výrobcovia:

BOSCH  /Zabezpečujeme testovanie aj servis/

DELPHI (bývalý LUCAS CAV) /zabezpečujeme iba testovanie/

CONTINENTAL VDO (bývalý Siemens) /zabezpečujeme iba testovanie/

DENSO /zabezpečujeme iba testovanie/

Pre detailné informácie ohľadom testovania , popr. ohľadom servisu, alebo iných otázok kontaktujte nás prosím telefonicky. Všetky otázky Vám radi zodpovieme.